tilta matte box

Tilta 4x4 Carbon Fiber Matte Box


CODE: SK23197707

$35.00 $35.00 $105.00

+

Features

  • Lightweight, Carbon Fiber Construction
  • Swing-Away Design

Matte Box Specs

Popular Products

 

Redrock micro MatteBox Deluxe Bundle

  $35.00 $35.00 $105.00
   

Genus / Zacuto 4x4 Matte Box

  $35.00 $35.00 $105.00
   

Hoya 77mm Circular Polarizer

  $5.00 $5.00 $15.00
   

Chroszeil MatteBox Rod system

  $50.00 $50.00 $150.00
 
 

Chrosziel 805 Mattebox Single Stage 15mm/19mm

  $65.00 $65.00 $195.00
   

Chrosziel Matte Box Sunshade Kit - Clip On

  $45.00 $45.00 $135.00
   

4X4 Neutral Density 0.3 Glass Filter

  $12.00 $12.00 $36.00
   

4X4 Neutral Density 0.6 Glass Filter

  $12.00 $12.00 $36.00
 
 

Hoya 72mm Circpolarizer

  $5.00 $5.00 $15.00
   

Vocas Matte Box MB250

  $35.00 $35.00 $105.00
 
Up